Rules PL

Drodzy przyjaciele, drodzy artyści!
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w drugiej Międzynarodowej Wystawie Biennale Akwareli — „Nasz wspaniały świat”.
W 2020 roku postanowiliśmy połączyć siły dwóch działów Międzynarodowego Towarzystwa Akwarelowego i stworzyć wspólny projekt, który stanie się symbolem przyjaznych relacji między artystami akwareli z całego świata.
Międzynarodowe Towarzystwo Akwarelowe Ukraina wraz z MiędzynarodowymTowarzystwem Akwarelowym Polska przedstawia projekt „Nasz wspaniały świat”.
Projekt ma stać się symbolem wzajemnego zrozumienia, życzliwości i tolerancji dla artystów akwareli z najodleglejszych zakątków naszej planety. Piękno naszego cudownego świata zawsze łączyło artystów, bez względu na narodowość, religię czy poglądy polityczne. Powołaniem artysty jest dostarczanie piękna na ten świat, w harmonii z naturą i ze sobą nawzajem. Zapraszamy do podzielenia się swoją pracą i przypomnienia wszystkim widzom i wystawcom, jak piękny jest świat.
W 2021 r. Wystawa i festiwal przyjmą format wystawy ART tour, która odbędzie się w kilku miastach Ukrainy i Polski. Mianowicie: Charków, Lwów, Lublin, Wrocław.
W Charkowie w ramach trasy wystawienniczej odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Akwareli. Podczas festiwalu uczestnicy będą mogli odwiedzić Feldman Ecopark (Charków). Znani akwareliści pokażą swoje umiejętności na terenie Ecopark. I zgodnie z tradycją uczestnicynamalują „długą” akwarelę dedykowaną mieszkańcom tego
wyjątkowego kompleksu.
We Lwowie uczestnicy zobaczą uroczyste otwarcie wystawy, demonstrację umiejętności ukraińskich artystów, lekcje mistrzowskie prowadzone przez IWS Ukraine — Galyny Otchych oraz spacer ulicami starego Miasta.
W Lublinie, w ramach ceremonii otwarcia wystawy, odbędą się pokazy akwarelowe polskie i ukraińskie, a także klasa mistrzowska Mieczysława Malawskiego.
Szczegółowy program i wszystkie miasta trasy wystawy zostaną ogłoszone w grudniu 2019 r.
Zasady uczestnictwa:

 • W wystawie mogą wziąć udział artyści z całego świata w wieku 18 lat i starsi.
 • Motyw jest dowolny.
 • W wystawie mogą wziąć udział tylko oryginalne prace stworzone w ciągu ostatnich trzech lat (nie później niż w październiku 2017 r.). Kopie prac innych artystów w dowolnym formacie nie będą akceptowane.
 • Oryginalne prace, wykonane w co najmniej 90% akwarelą, są akceptowane do udziału w wystawie.
 • Przekazanie prac jest wliczone w koszt uczestnictwa i jest opłacane przez organizatorów.
 • Prace nie będą sprzedawane podczas wystawy. Jeśli jednak potencjalni nabywcy okażą zainteresowanie, organizatorzy osobiście skontaktują się z artystą w celu ustalenia warunków sprzedaży. Organizatorzy pobierają opłatę w wysokości 25% ceny sprzedaży.
  NIE pisz ceny na odwrocie pracy!
 • Na wystawie obowiązuje tylko jeden format — 56×38 cm. Orientacja pionowa lub pozioma.
 • Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
 • Fotografie nadesłanych prac muszą odpowiadać pracom faktycznie dostarczonym na wystawę.
 • Przesyłając pracę, wszyscy artyści zgadzają się, że ich prace mogą być wykorzystane do celów reklamowych wystawy i festiwalu.
 • Cyfrowy obraz pracy w formacie jpg (JPG), o rozmiarze co najmniej 3 Mb, ale nie więcej niż 7 Mb, o rozdzielczości co najmniej 300 DPI, a formularz wniosku należy przesłać linkiem owworld.eu tab „Aplication form”.
  UWAGA! Zdjęcia prac niespełniających wymagań organizatorów nie będą akceptowane.
 • Nazwa obrazu powinna mieć format „KRAJ + NAZWA + NAZWA PRACY + ROZMIAR PRACY” jpg.

Nagrody i wyróżnieni

Nagrody i różne prezenty od partnerów ART, a także nagrody specjalne zostaną
wręczone podczas otwarcia wystawy.

Nagrody zostaną wręczone w kilku kategoriach :
Krajobraz \ Pejzaż

Portret \ Symboliczny

Animalistyczny

Zwycięzcy nieobecni na ceremonii otwarcia zostaną powiadomieni e-mailem.
Członkowie komisji i jury
Jury wybierze cyfrowe fotografie dzieła.
Zwycięzcy we wszystkich kategoriach zostaną ogłoszeni w marcu 2020 r.
Wszystkie decyzje sędziów są ostateczne.
Terminy:
Data festiwalu i otwarcie wystawy w Charkowie: lipec 2021 r

Dokładna data zostanie ogłoszona w kwietniu 2021 roku
Daty organizacji i otwarcia wystaw w innych miastach trasy wystawy zostaną ogłoszone w kwietniu 2021 roku
Złożenie wniosku: od 1 listopada 2019 r. Do 31 stycznia 2020 r

Dodatkowa rekrutacja uczestników odbędzie się w marcu 2021 roku. Śledź wiadomości

Płatność uczestnictwa: do 20 kwietnia 2021 r
Wysyłanie oryginałów prac akwarelowych: do 30 kwietnia 2021 r
Płatność za udział i przesłanie oryginalnych prac odbywa się indywidualnie lub przez lidera IWS kraju uczestniczącego.
Koszt uczestnictwa:
Płatność za udział jest konieczny tylko wtedy, gdy twoje prace zostaną wybrane do udziału w wystawie i po ogłoszeniu listy uczestników!
W formacie „Wystawa + katalog”
Dla członków IWS lub przy składaniu wniosku przez liderów IWS w twoim kraju — 80 euro.
Indywidualny udział — 88 euro.
Dla artystów ukraińskich i polskich przy składaniu wniosków przez liderów IWS w Twoim kraju — 55 euro.
W przypadku liderów IWS, którzy organizują co najmniej pięciu artystów, udział jest bezpłatny.
Koszt uczestnictwa w formacie „Wystawa + katalog” obejmuje:

 • udział w wystawie w co najmniej jednym mieście zwiedzania wystawy, gwarantowany Charków *;
 • obrazy w ramkach;
 • katalog;
 • certyfikat;
 • Udział w 3-dniowym programie festiwalu sztuki akwarelowej w Charkowie oraz udział we
  wszystkich działaniach związanych z trasą festiwalową w innych miastach;
 • udział we wszystkich klasach demonstracyjnych prowadzonych przez międzynarodowych
  mistrzów akwareli;
 • udział w losowaniu nagród od naszych partnerów ART;
 • transport prac w ramach zwiedzania wystawy;
 • przesyłka zwrotna prac.

*Prace wszystkich wystawców będą gwarantowane do wystawienia w Charkowie w galerii AVEC, jeśli wybierzemy twoje prace do udziału w kilku miastach wycieczki, nie zostanie naliczona dodatkowa opłata.
W formacie „Katalog«

W przypadku członków IWS przy składaniu wniosku za pośrednictwem lidera IWS w Twoim kraju indywidualne zgłoszenie wynosi 45 euro.
Dla artystów ukraińskich i polskich przy składaniu wniosku za pośrednictwem lidera IWS w Twoim kraju — 40 euro.
Koszt uczestnictwa w formacie „Katalog” obejmuje:

 • katalog;
 • certyfikat;
 • udział w losowaniu nagród od naszych partnerów ART;

Adres pocztowy do przesłania oryginalnych prac, wszelkie informacje dotyczące płatności za uczestnictwo, a także wszelkie dodatkowe instrukcje dotyczące wysyłania zostaną przekazane dodatkowo po ogłoszeniu wyników selekcji wszystkim wybranym uczestnikom i liderom krajów.

Organizatorzy wystawy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w pracy na etapie dostawy do kraju organizatora. Zalecamy ubezpieczenie pracy.
Zwrot prac nastąpi od 1 października do 31 grudnia 2021 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie zwiedzania
wystawy. W przypadku zmian wszystkie informacje zostaną ogłoszone później.
Wszystkie pytania dotyczące wystawy należy przesyłać na oficjalną stronę wydarzenia:
http://owworld.eu/ ,
lub e-mail: ukrainekharkiv2020@gmail.com
Lider IWS Polska — Yuliia Kochetova
Lider IWS Ukraina — Galyna Otchych